Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
  1. Teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego.
  2. Autorów prosimy o zarejestrowanie się i/lub przesyłanie tekstów w formie elektronicznej na stronie www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/user/register.
  3. Do artykułów należy dołączyć streszczenie (około 1/3 strony) wraz ze słowami kluczowymi, przy czym słowa kluczowe należy również zamieścić bezpośrednio przed tekstem artykułu. Artykuły zawarte w „Folia Philosophica” mają streszczenia w języku polskim i angielskim. Autor może przesłać streszczenie wraz ze słowami kluczowymi w tych językach lub w języku polskim.
  4. Autorzy po raz pierwszy publikujący w „Folia Philosophica” są proszeni o podanie stopnia lub tytułu naukowego oraz dokładnego miejsca pracy.
  5. Zasady formatowania tekstów są zawarte na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (www.wydawnictwo.us.edu.pl) w punkcie Dla Autora (PUBLIKUJE W WUŚ => ZALECENIA EDYTORSKIE => PRZEPISY NA PRZYPISY).
  6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.